AİLE HEKİMLERİNDEN AKSARAY MİLLETVEKİLİNE TEPKİ

Aksaray Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr.H.Şenol Atakan Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğduya Tepki gösterdi. Atakan Yaptığı açıklamada;...

AİLE HEKİMLERİNDEN AKSARAY MİLLETVEKİLİNE TEPKİ

Aksaray Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr.H.Şenol Atakan Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğduya Tepki gösterdi. Atakan Yaptığı açıklamada;...

AİLE HEKİMLERİNDEN AKSARAY MİLLETVEKİLİNE TEPKİ
Editor: Haber Botu
13 Ocak 2020 - 10:37

Aksaray Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr.H.Şenol Atakan Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğduya Tepki gösterdi. Atakan Yaptığı açıklamada; Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, 9 Ocak 2020 tarihinde katıldığı bir Televizyon Programında, Aile Hekimlerini hedef alan ve derinden üzen açıklamalarda bulunmuştur.

            İlimizde görev yapan 137 Aile Hekimini ve gıyabında ülke genelinde görev yapan 25 bin Aile Hekimini "Aksaray'da Aile Hekimlikleri hemen hemen hiç çalışmıyor, sadece ilaç yazdırmak için kullanılıyor" olarak nitelemesi asla kabul edemeyeceğimiz ve acilen özür dilenmesi gereken bir vakadır.

            İşte Aksaray Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Adına Başkan Dr. H. Şenol Atakan’ın kamuoyu açıklaması.

 

ÜZGÜNÜZ....

            09.01.2020 tarihinde Yerel medyada yapılan bir söyleşi de Sn. Milletvekilimiz Cengiz Aydoğdu' ya Aksaray ilimizde yürütülmekte olan sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar ile ilgili soru üzerine vermiş olduğu "Aksaray'da Aile Hekimlikleri hemen hemen hiç çalışmıyor, sadece ilaç yazdırmak için kullanılıyor" cevabı İlimizde 412.172 kişiye hizmet vermekte olan Aile Hekimliği çalışanlarını derinden üzmüştür.

             Sağlık Bakanlığı ve Müdürlüğümüz tarafından yapılan Memnuniyet Anketleri sağlıkta oldukça tatminkar sayılabilecek şekilde KAMUDA EN YÜKSEK MEMNUNİYET ORANININ halen  %82 oranında Aile Hekimliğinde olduğunu göstermektedir.

            Hükümetimizin çok önem verdiği Sağlıkta Dönüşüm Programının başarıya ulaşmasında Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın da defalarca vurguladığı üzere sistemin temel yapı taşı Aile Hekimliği Uygulamasıdır.

            Sayın Sağlık Bakanı Koca'nın yakın dönemde son vermiş olduğu beyanatta, aile hekimliğinin, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de başarıyla uygulandığını vurgulayarak  en büyük payın aile hekimlerine ait olduğunu şu sözlerle ifade etmiştir; 

 

            "Şüphesiz ilk günden beri bu başarı, işi sahiplenen aile hekimlerimize ve aile sağlığı çalışanlarına aittir. Hekim başına düşen nüfus diğer ülkelere kıyaslandığında oldukça yüksek olmasına rağmen büyük bir fedakârlıkla ve hekimliğin ulvi değerleriyle hizmet vermekteler. " 

"Bu başarıda en büyük pay Aile Hekimlerimizde "

            MÖ 9. yüzyılda Çinliler,  henüz hasta olmamış birinin sağlığını koruyan kişiye hekim demişler ve hekime hasta iken değil, sağlıklı oldukları zaman müracaat etmişlerdir. Bu anlayış, günümüz modern sağlık anlayışıyla, bireyin hasta olmadan sağlığının korunması ve yaşamını sağlıklı olarak sürdürmesi gerekliliği anlayışıyla örtüşmektedir. Gelişmiş tüm uygarlıklar, bu anlayışı benimsemiş ve sağlık politikalarını buna göre oluşturmuşlardır. Mevcut hükümetimiz de bu durumun önemini anlamış olup Sağlıkta Dönüşüm Programı hayata geçirilmiştir. Bu programın merkezine de Aile Hekimliği yerleştirilmiştir. Hasta insanımızı tedavi etmeye yönelik aşırı uzmanlaşma, ülke nüfusunun 1.5 katı acil başvuruları, şiddet, memnuniyetsizlik gibi faktörleri düzeltmek için bu gerçeği gören ve bilen siyasetçiler lazımdır. Yerli ve milli  bir sağlık politikası, gerçekçi, sürdürülebilir, hem vatandaşı, hem sağlık çalışanını çemberin dışında bırakmayan, sağlık israfını önleyen yaklaşımlar şarttır. Bunun için Farkındalık yaratmak lazım, Sağlık okur yazarlığını arttırmak lazım, anlatmak lazım, bu bilinçle hareket etmek lazım.

 

            İlimizdeki bir çok veri Türkiye ortalamasının üstündedir.

- Aksaray Merkezde 2018 yılı verilerine göre 301.324 kişi olmak üzere ilçe ve köylerle birlikte toplam 412.172 kişi. Aile hekimi başına düşen nüfus 3122 kişi. İl ortalaması hekim başı sadece muayene sayısı 48.

- İlimizde okuyan bütün öğrencilerin her sene aile hekimlerinde muayeneleri yapılarak, tahlil ve tetkikleri ile değerlendirilip fiziksel ve ruhsal gelişimleri takip ediliyor ve bildiriliyor.

- Her sene ortalama 12.000 kişi kanser tarama testleri ile taranmaktadır. Erken tanı sayesinde tedavi edilebilmektedirler. Bunlar en sık görülen rahim ağzı kanseri, Kolon kanseri ve Meme kanseridir.  

- Her yıl yaklaşık 300.000 kişiye sağlık raporu verilmektedir. Ki bunların içinde ehliyet, askerlik , spor lisans gibi çok önemli raporlarda mevcuttur.

- İlimizde her sene yaklaşık 7000 gebe doğum öncesi takip edilmekte sağlıklı bir gebelik geçirerek sağlıklı bebekler dünyaya getirmesini aile hekimliği çalışanları sağlamaktadır.

- Her yıl yapılan 35.000 bebek ve çocuk izlem ile sağlıklı nesiller yetişmesini aile hekimliği çalışanları sağlamaktadır.

-  Dünyada en önemli sağlık göstergesi olan Anne ve Bebek ölüm hızlarında aile hekimliği uygulaması ile ilimizde ciddi düşüş sağlanmıştır. Bunun nedeni  önlenebilir faktörleri etkileyerek Aile Hekimliği ile birlikte gelen izlemler sebep olmuştur.

- İlimizde ortalama her yıl 7000 doğum olmakta ve sonrası yeni doğanlarda Topuk kanı alınarak yapılan taramalarda doğumsal hastalıkların tespitinin erken tanı almasını aile hekimliği çalışanları sağlamaktadır.

- İlimizde doğan tüm bebeklerde doğuştan kalça çıkığı muayenesi ile erken tanı almasını aile hekimliği çalışanları sağlamaktadır.

- İlimizde doğan tüm bebeklerde görme muayenesi ile erken tanı almasını aile hekimliği çalışanları sağlamaktadır.

- Her yıl yapılan yaklaşık 28.000 doz bebek ve çocuk Aşıları ile yüzde yüze yakın aşılama oranı.Bu aşılar sayesinde hastalıkların ve ölümlerin önüne geçen aile hekimliği çalışanlarıdır.

- Hac ve Umreye giden vatandaşlarımızın aşıları da yapılmaktadır.

- Vatandaşın eğitimi ile gereksiz antibiyotik kullanımında ilimizde dörtte bir oranında azalma sağlanmıştır.

- İlimiz genelinde tüm ilçe ve köylerimiz dahil aile sağlığı merkezlerinde bakılan hastalardan alınan örneklerle Halk Sağlığı Laboratuarımızda GÜNDE ortalama 700 vatandaşımıza hizmet veriliyor. Günlük test sayısı da 16.000 civarındadır. Laboratuarımızda Biyokimyasal testler, Kanser testleri, vitaminler, Kan sayımı, hormonlar, parazit testleri yapılmaktadır. Sıtma hastalığının testi de yapılmakta ve teşhisi konmaktadır. Evlenecek çiftleri Talasemi testi (Akdeniz Anemisi bir tek Aile Hekimliğinde bakılıyor) ile tarayarak doğacak çocuklarımızın sakat olmaması için uğraşıyoruz.

            Diğer yandan Hastane taşınma sürecindeki sıkıntıların aşılması, uzman hekim sayısındaki azalışlara rağmen ilimizde ki sağlık göstergelerinin bozulmaması, aile hekimliği çalışanlarının gayretleriyle olmuştur.

            Dolayısıyla bu talihsiz beyanlar her gün Aile Hekimliklerinden sağlık hizmeti alan ve memnun olan bütün vatandaşları da incitmiştir. Ayrıca Aile Hekimliği uygulamasının adeta önemsiz gösterilip işlevsizleşmesi, değersizleşmesi ve sağlık maliyetlerinin çok daha fazla artması riskini de beraberinde taşımaktadır.       

"2.ve 3.Basamaktaki Sağlık Hizmetleri Maliyetleri sürekli katlanarak artarken Aile Hekimliğine başladığı günden beri ayrılan bütçe değişmemektedir"

            2005 yılında Sn. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi sağlıkta devrim niteliğinde olan aile hekimliği uygulaması ile aile hekimliği sistemine geçildi. Toplamda sayıları çok az olan Aile Hekimleri ülkemizde üretilen sağlık hizmetinin 3’te birinden fazlasını, yani yaklaşık yıllık 150 milyon hasta başvurusunu karşılamakta ve tüm koruyucu hekimlik hizmetlerini sunmaktadır. Koruyucu hekimlik sayesinde sağlığın kalitesi artmakta, ülkemizin sağlık ekonomisine katkısı çok yüksek olmaktadır.

            2010 yılında Aksaray İlimizde görevli tecrübeli, mesleğine yıllarını vermiş hekimler aile hekimi oldu. İsabetli olan bu geçişle birlikte yukarıdaki verilere baktığımızda aile hekimliğinin önemi anlaşılabilir. İlimizde hasta memnuniyetleri % 80’in üzerindedir.Bakılan hasta sayısı, koruyucu hekimlik uygulaması ve hastanın sağlık hizmetleri içinde doğru yönlendirilmesi sayesinde ciddi olarak kaynak kaybını önlemektedir. Acil servis hizmetleri, Anjiyo veya yapılan organ nakilleri,ameliyatlar kadar medyatik olmaması Aile hekimliği hizmetlerinin öneminin gözden kaçmasına neden olmamalıdır. Aile hekimliğinde koruyucu hekimlik uygulamaları ile insanlarımızın sağlıklarının daha kötüye gitmesi önlenerek toplam sağlık gereksinimi %100’den fazla bir oranda azaltılmaktadır.

            Her bireyin hizmet aldığı aile hekimliği birimlerinin standartlarının yükseltilmesi için hekimlere gerekli maddi ve manevi destek verilmelidir. İlimiz Aile Hekimliği uygulamasına 12/07/2010 tarihinde geçilmiş olup tüm hekimler büyük bir istek, azim ve gayretle sisteme dahil olmuşlar ve görevlerine devam etmektedirler. İlimizde de aile hekimliği uygulaması 10.yılında. Vatandaşımızın çoğu uygulamadan memnun. Ne olursa olsun onu sıkılmadan dinleyecek bir doktoru var. Hamile kalan bir bayanı kocası kadar düşünen bir ebesi var. Çocuğunun aşılarını anne-babası kadar iyi takip eden bir hemşiresi var. Kronik hastalıklarının tamamını takip eden, tarama programlarıyla ölümcül olabilecek hastalıkların erken teşhisini yapabilen bir aile hekimi var. Vatandaşımız memnun.

            Ancak bu tür talihsiz açıklamaların Aile Hekimliği Çalışanlarında tükenmişliğe yol açacağı, sistemin cazibesini kaybedeceği, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi uygulamasında olduğu gibi dünyanın en iyi modeli dahi olsa uygulanmasının zorlaşacağı, sonuçta bu durumun genel olarak toplum sağlığını ve memnuniyetini olumsuz etkileyeceği akılda bulundurulmalıdır.

            Bu kadar iş yükü altında ezilen Aile Hekimliğinin çalışmadığının söylenmesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki  sorunların cevabı değildir.Ve sorunların çözülmesine yardımı olmayacaktır.

            Aile hekimliği çalışanları görevlerinin başında ve liyakatle işlerini yapmaktadırlar.

 

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

      Dr.H.Şenol Atakan

Aksaray Aile Hekimleri Derneği

    Yönetim Kurulu Başkanı

--

YORUMLAR

  • 0 Yorum