AKSARAY'DA TARLA İÇİ SULAMA SİSTEMLERİ TESİSİ KURULUMU %50 HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Tarla İçi Sulama Sistemleri Tesisi Kurulumu %50 Hibe Desteği için gerekli şartları yerine getirerek hibe almak isteyenler Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurabilecek.

AKSARAY'DA TARLA İÇİ SULAMA SİSTEMLERİ TESİSİ KURULUMU %50 HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Tarla İçi Sulama Sistemleri Tesisi Kurulumu %50 Hibe Desteği için gerekli şartları yerine getirerek hibe almak isteyenler Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurabilecek.

AKSARAY'DA TARLA İÇİ SULAMA SİSTEMLERİ TESİSİ KURULUMU %50 HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Editor: Sultanhani.gen.tr
30 Ocak 2019 - 09:21

Aksaray Haber

Konuya ilişkin Yapılan Duyuruda: " Başvuru Zamanı ve Yeri
 • 01 Mart 2019 günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze başvurular yapılmalıdır.
Başvuru Sahibinden İstenilecek Başvuru Belgeleri
 • Hibe Başvuru Formu (Ek-2); Tebliğ ve güncel Uygulama Rehberi hükümlerine göre uygun olarak doldurulmuş.
 • Sulama Projesi; (EK-18)'de yer alan dispozisyona göre hazırlanmış.
 • Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu (EK-4).
 • Başvuru sahibine ait güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi.
 • Teknik Şartname; Başvuru kapsamında alımı yapılacak, bireysel sulama sistemine ilişkin olarak marka model belirtilmeden ürünün tüm özelliklerini gösteren teknik şartname başvuru sahipleri tarafından hazırlanarak başvuru evrakları içinde verilecektir. (Sulama sistemlerinde kullanılan boru ve boru ek parçaları için teknik şartname olarak, boru cinsi, boru çapı, basınç sınıfı, et kalınlığı, damlatıcı debisi, damlatıcı aralığı gibi bilgilerden gerekli olanlar belirtilecektir.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi; Gerçek Kişiye / Tüzel Kişilik Adına Yetkilendirilen Kişiye Ait.
 • Yetkili Kurul Kararı; Tüzel kişiliğin başvuru için aldığı.
 • İmza Sirküleri; Tüzel kişiliklerde yetkilendirilen kişiye ait.
 • Varsa; Genç Çiftçi / İyi Tarım Uygulayıcısı / Organik Tarım Müteşebbisi olduğuna dair Sertifika sureti / Şehit ve Gazilerin Su kaynağı olmayan arazilere hibe desteği verilmez. Başvuru esnasında. Derece yakını veya Gazi olduğunu gösterir belge.
 • Toprak Fiziksel Analiz Raporu; Bünye Sınıfı, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı, İnfiltrasyon Hızı / hidrolik iletkenlik bilgilerini içeren.
 • Sulama Suyu Analiz Raporu.
 • Su Kaynağı Kullanım İzin / Tahsis Belgesi veya Yer Altı Suyu Kullanma Belgesi.
 • Muvafakatname; Hisseli arazi başvuruları için.
 • Ticaret Sicil Gazetesi; Tüzel kişilik başvuruları için, kuruluş ana sözleşmesinde tarımsal faaliyette bulunabileceğine dair ifadeyi içeren.
 • Başvuruda Verilecek Taahhütnameler;
  • Güneş Enerjili Sulama Sistemleri başvuru için projenin tamamlanmasından sonra hibe desteği kapsamında tesis edilen güneş enerjisi üreten sistemden elektrik şebekesine bağlantı yapılmayacağına dair taahhütname,
  • Mikro yağmurlama ve yüzey altı sulama sistemi için başvuru aşamasında yatırımın gerçekleştirileceği alanda henüz bağ/meyve bahçesi tesis edilmemişse en geç ödeme talebi tarihi itibariyle bağ/meyve bahçesinin tesis edileceğine dair taahhütname.
  • Başvuru sahibinin başvurusunun kabul edilmesi halinde, proje kapsamında satın alacağı uygun teknik özelliklere sahip malzemeleri, uygun belgelere sahip tedarikçilerden temin edeceğine ve bu belgelerin tamamını ödeme talebi ile birlikte vereceğine dair taahhütname.
  • Sebze üretimi için tarla içi mikro yağmurlama sistemleri başvurularında sebze üretimine uygun proje yapıldığına ve projenin gerçekleştirilmesinden sonra sebze üretimi yapılacağına dair taahhütname.
  • Hisseli araziler için yapılan başvurularda hissedarların muvafakatına dair taahhütname.
  •  
 • Arazi Tahsisine Dair Resmi Belge Onaylı Sureti; Arazi Mülkiyeti "tahsisli" başvurular için.
 • Kiralama Belgesi; Arazi kiralayarak yapılacak başvurular için arazi kiralama belgesi onaylı sureti.
 • Diploma onaylı sureti; Sulama projesi hazırlayan yetkili Ziraat Mühendisine ait diploma ve ziraat mühendisleri odası kayıt belgesi sureti. (24/1/1992 tarihli 2112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük" kapsamında yetkili)
 •  
 • Firma veya kurumlarca hazırlanan projeler için projeyi hazırlayan yetkili kişinin bünyelerinde çalıştığına ilişkin belge (sigorta sicil no)

Detaylı Bilgi için Uygulama Esaslarını aşagıdaki linki tarayıcınıza kopyalayıp linki ziyaret edebilirsiniz.

https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/UYGULAMA%20REHBERI%2015.Etap.PDF

--

YORUMLAR

 • 0 Yorum