SULTANHANI İLÇESİ YENİ 2. ETAP TOKİ TALEP TOPLAMA 11 MART TARİHİNDE BAŞLIYOR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Aksaray-Sultanhanı ilçesi 251 Adet Toki başvurusu 2019 müracaatları 11 Mart 2019 tarihi itibariyle başlayacak.

SULTANHANI İLÇESİ YENİ 2. ETAP TOKİ TALEP TOPLAMA 11 MART TARİHİNDE BAŞLIYOR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Aksaray-Sultanhanı ilçesi 251 Adet Toki başvurusu 2019 müracaatları 11 Mart 2019 tarihi itibariyle başlayacak.

reklam banner'' width=
SULTANHANI İLÇESİ YENİ 2. ETAP TOKİ TALEP TOPLAMA 11 MART TARİHİNDE BAŞLIYOR
Editor: Sultanhani.gen.tr
09 Mart 2019 - 18:38

Başkan Fahri Solak'ın Mücdesini verdiği 2. etap Yeni Toki konutları için ek talep müracaatları başlıyor.

 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Aksaray-Sultanhanı ilçesi 251 Adet  Toki ek başvurusu 2019 müracaatları 11 Mart 2019 tarihi itibariyle başlayacak.
 

İŞTE TÜM DETAYLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından “Aksaray Sultanhanı Belediyesi 2. Etap Toplu 
Konut Projesi” kapsamında inşa ettirilecek toplam 251 adet;
Alt Gelir Konut Grubu (2+1) nitelikli 187 adet, brüt 75,00 m²
Orta Gelir Konut Grubu (3+1) nitelikli 64 adet, brüt 110,00 m²

Konut için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / Sultanhanı / AKSARAY Şubesi aracılığı ile İLAVE BAŞVURU kabul edilecektir.

Proje Adı : Aksaray Sultanhanı Belediyesi

Satıcı : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( İdare)

Adres : Bilkent Plaza B1 Blok,06800,Bilkent Ankara 

İletişim İnternet : www.toki.gov.tr
İletişim Telefon :4448654

Başvuru yapılacak Banka Şubesi : T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / Sultanhanı Şubesi
Başvuru alınacak konut tipleri : (2+1) ve (3+1)

Başvuru Bedeli (2+1) : 500.- TL

Başvuru Bedeli (3+1) : 1.000.-TL 

Başvuru Tarihi : 11 MART – 19 NİSAN 2019
 
TOKİ´nin Daha Önceki Başvuru Dönemlerinde Adı Geçen Projeye Başvuru Yapmış Olan 
Konut Alıcıları, Öncelikli Konut Satın Alma Hakkına Sahiptir. 
 

İşbu Kampanya Döneminde Başvuru Yapan Konut Alıcıları, Söz Konusu Projede Yedek 
Alıcı Olarak Konut Satın Alma Hakkına Sahip Olacaklardır. 
 
Ödeme Koşul ve Alternatifleri;
 
1. Alt Gelir Konut Grubu (2+1) nitelikli konutlar için;
- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,
- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,
 
2. Orta Gelir Konut Grubu (3+1) nitelikli konutlar için;
 
- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,
- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade, ile taksitlendirilecek olup,
peşinat (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) sözleşme imzalama aşamasında tahsil. edilecektir. 

(2+1) Tipi Alt Gelir Konut Grubu için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından En Düşük olana göre 
artırılacaktır. 

(3+1) Tipi Orta Gelir Konut Grubu için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi 
ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından Memur Maaş Artış 
Oranı olana göre artırılacaktır. 

İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.
Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
TOKİ tarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin 
gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.
 
Konutların, adet, m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacak olup, ilan edilenler tahmini bilgilerdir.
 
 
 
 
BAŞVURULAR İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR VE BELGELER ARANACAKTIR
ALT GELİR ve ORTA GELİR KONUT GRUPLARI İÇİN;
 
 
Söz konusu Toplu Konut Uygulaması kapsamında, satışa sunulacak konutlar için hane halkı adına, yani kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına, ancak tek bir başvuruda 
bulunulabilecektir.
 
ALT GELİR ve ORTA GELİR KONUT GRUPLARI İÇİN;
 
Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesini imzaladığı tarih itibarıyla; kendisi, eşi ve velayeti 
altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuya kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli 
bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) 
bulunmaması, daha önce kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları tarafından Toplu Konut 
İdaresince satılmış bir konutu satın almamış olması,
 
 
ORTA GELİR KONUT GRUBU İÇİN;
T.C. Vatandaşı ve 18 yaşımı bitirmiş olması,
(Nüfus Cüzdanı fotokopisi)
 
 
 
ALT GELİR KONUT GRUBU İÇİN;
T.C. Vatandaşı ve 25 yaşını bitirmiş olması,
(Ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.)
(Nüfus Cüzdanı fotokopisi)
 
 
 
ALT GELİR KONUT GRUBU İÇİN;
Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor 
olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
İkametgâh ilmühaberi (1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair) veya il nüfusuna kayıtlı 
ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.
 
ALT GELİR KONUT GRUBU İÇİN;
 
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500.-TL olması (Şehit Aileleri, Harp Ve Vazife 
Malulleri İle Dul Ve Yetimleri kategorisi Hariç), 
(Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları 
yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500.-TL olması 
gerekmektedir.)

Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500.-TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri.

* Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin 
eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak 
çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, 
maaş belgeleri, vb.)

* Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal
Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri.
Diğer taraftan, gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde 
ibraz ederek, başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
 
ALT GELİR KONUT GRUBU İÇİN OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ;
 
Projede hak sahibi olup, sözleşme imzalayanlar konutlarını, borçları bitene kadar 
devredemeyeceklerdir.
Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu 
aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet 
etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
 
ORTA GELİR KONUT GRUBU İÇİN DEVİR İŞLEMLERİ;
 
Anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devir 
edebileceklerdir.
Devir esnasında, devir edene ait varsa ödenmemiş taksit, emlak vergisi, ortak gider aidatı, sigorta 
ücreti vb. tüm borçlar kapatılacak, konut alıcıları için başlangıçta aranan şartların tamamı devir alan 
üçüncü şahıslarda da aranacaktır.
 
CAYMA;
 
Konut alıcısı, Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerinde, 
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma 
hakkına sahiptir.
 
Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent/ANKARA Tel: 444 86 54 www.toki.gov.tr 
 
Yine, peşinat yatırarak, satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce 
herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
 
KDV ÖDEMESİ;
 
Konutların teslimi öncesinde Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca, mevcut yasal faiz oranında 
KDV tutarı konut alıcılarından tahsil edilir.
Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
 
AYRINTILI BİLGİ İÇİN
 
TOKİ WEB Sayfası, www.toki.gov.tr
ve
 

.reklam banner'' width=-reklam banner'' width=-reklam banner'' width=-reklam banner'' width=
Bu haber 8631 defa okunmuştur.
--

YORUMLAR

  • 0 Yorum