”reklam |
”reklam
MEMDUH SARI

MEMDUH SARI

menduh_3468@outlook.com

ÇAMURDAN İNSAN NASIL YARATILDI?

04 Aralık 2017 - 06:26

İlk insan nasıl yaratılmıştır. Sudan Toprak, tan başlayıp cennetle noktalanan kemale doğru yürüyüş seferinde, İnsan’lık hangi safhalardan geçmiştir. Topraktaki Elamenter, toprak madeninden Bioyolejik, insan bedeni nasıl oluşmuş ve Embriyolojik yaratılışı nasıl gerçekleşti.

İnsan çömlek yapar gibi mi, yoksa çamurdan put yapılır gibi mi, hayata getirildi, yaratıldı. İşte bütün bu soruların cevabını Kuran’daki insan’ın yaratılışı hakkındaki 28-Süre. 56. Adet ayette anlamaya çalışacağız.

İNSANOĞLUNUN: Dört yaratılış aşaması sureci vardır.

1-İnsan ilk elementeri toprak madeninden

2- BİYOLOJİK YARATILIŞI SÜRECİ:

3-DOĞMADAN, EVVELKİ EMBRİYOLOJİK YARATILIŞI:

4-DOĞUM DA SONRAKİ BİYOYOLEJİK GELİŞİM SÜRECİ:                 

 

1-İnsan ilk Elementeri toprak madeninden.

Ey insan’lar, nasıl oluyor da Allah’a nankörlük edebiliyorsunuz. Siz yokken Allah sizi var edip hayat sahibi yaptı. (2-Bakara/28.)

İnsan’ın Topraktan olan ham maddesi şu 7-Yedi aşamada gerçekleşti.

1-Bir damla su, insanın menisi.

2- Toprak.

3- Pişmiş toprak.

4- Balçık toprak.

5- Yapışkan toprak.

6- Kemik, oluşumu.

7- Et ve kemiklere etin giydirilmesi.

İnsan’ın Elamenter yapısı, toprakta ekili aşılı cins bir tohumdur. Pekiyi insan’ın bedeni nasıl oluştu ve gelişti. İlk yaşam suda başladı. Bakteriler Oksijenle yaşamayı öğrendi. Ardından gözle görülebilir canlılar, oluştu ve yaşamaya başladılar ve suda, ya da Dünyadaki ilk omurgalı canlılar Yaşama ya başladı. Ardından ( amfibiler)  (hem karada hem suda yaşayan canlılar) karaya çıkıp orada yaşamaya ve yeni türler üreterek, hayatlarını devam ettirmişlerdir.

Çamur, toprakla, suyun bileşimini temsil eder. İnsan’ı besleyen tüm bitkisel ve hayvani besinler, toprak ve suyun bileşiminden elde edilmiş olup. Her insan toprağın bitirdiğinden yer içer ondan da insan’ın sulbünde meni olur. Bunun en iyi örneği bal arı’sının çiçeklerden topladı polenler, nasıl bal oluyorsa, insan neslinin içtiği suyu, yâda yediği gıdalardan oluşmaktadır.

Bunlarla ilgili ayetler şunlardır. ( 22-Hac/5.)   (15-Hicr/26-28.)  (55-Rahman/14) .( 8-Enfal/2.)  ( 23-Mimunun/12-13.)  (37-Saffat/11.) 

 

2- BİYOLOJİK YARATILIŞI SÜRECİ:

İnkârda ısrar eden kimseler görmezler mi ki gökler ve yer başlangıçta bitişikken Biz onları ayırdık ve canlıyı sudan kıldık (21-Enbiya/30.)

O, gökleri ve yeri altı aşamada yaratmıştır ve O’nun kudret makamının (en büyük tecellisi olan hayat) su üzerinde kaimdir.(11-Hud/7.)

Hani o zaman Rabbin Meleklere demiş diki, Ben balçıktan bir beşer yaratacağım. İzleyin ne zaman ki onu şekillendirmeyi tamamlar da kendisine Ruhumdan üflersem derhal yere kapanıp onun hizmetine amade olun. (38-Sad/72.)

 

1-Tüm canlı, hayatı yaratıp yöneten biri vardır.

2-Tüm canlı hayatın tek bir kökeni vardır.

3-Eğer öyleyse, tüm canlı türleri bir kökenden dallanıp budaklanmıştır.

Bunları kabul etmek, aynı zamanda Allah’ın sünneti olan evrimi/tekâmülü

 Kabul etmektir.

Sizi uzun süreçler içinde halden hale evirip çevirerek yaratan o’dur. (71-Nuh/14.)

Tabiattaki her şey ilahi bir yasaya göre oluşur.

 

3-DOĞMADAN EVVELKİ EMBRİYOLOJİK YARATILIŞI:

Ey insan’lık ailesi, eğer ölümden sonra diriliş konusunda kuşku içindeyseniz, unutmayın ki, Biz sizi, ilkin, bir tür topraktan sonra bir damlacık döl suyundan, sonra Rahim çıdarına asılıp tutunan döllenmiş yumurtadan, sonra unsurlarını henüz oluşmamış bir ceninden yarattık. Bu size, menşeinizi, açıklamak için yaptığımız bir uyarıdır. Derken doğmasını, dilediğimizi, belirlenmiş, bir, süreye kadar (Annelerinizin) Rahimlerinde tutarız. Sonra sizi bir bebek olarak Dünya’ya getiririz. Nihayet sizler olgunluk çağına, işte bütün bu süreçlerden geçerek ulaşırsınız ama içinizden kimilerine ölüm (Erken yaşlarda) tattırılır, kimileri de ömrün en düşkün çağına kadar ertelenir. Öyle ki sonunda o bilen bireyken hiç bir şey bilmez hale gelir.( 22-Hac/5.)

Doğrusu Biz insan türünü, bir nevi konsantre (yoğunlaştırılmış) balçıktan yarattık, epey sonra onu karar kılacağı (rahimde) yer tutan bir hayat tohumu kıldık; daha sonra o hayat tohumundan döllenmiş hücreyi yarattık; daha sonra döllenmiş hücreden cenini yarattık; ve ceninden de kemikleri yarattık; en sonunda kemiklere kas giydirdik; sonuçta onu bağımsız bir varlık olarak inşa ettik; işte her şeyi en güzel şekilde yaratan Allah’ın şanı böyle yücedir.(23-Muminun-/ 12-14.)

O, sizi (de) annelerinizin karınlarında iç kat karanlığın göbeğinde birbirini izleyen yaratma aşamalarından geçirerek halk etmesidir.(39-Zümer/6.)

Nihayet üreme safhasına geldiğinde biz insan’ı karışık bir sudan yarattık. Onu imtihan etmek maksadıyla yarattığımız için kendisine işitip görme, anlayıp kavrama kabiliyeti verdik. (76-İnsan/2.)

Kuran, embriyolojik süreci sperme, anlamına gelen meni ve atık su anlamına gelen nutfe ile başlatır.

Yani Allah, insanı bir mayadan yaratı, Hayatın özüne Allah bu sıvıyı maya olarak kattı. Ve bu mayayı terbiye ederek olgunlaştırdı. Ve işte insanoğlu Allah’ın Hayy, ismiyle tecelli ettiği hayat suyunun annenin yumurtasını döllenmesiyle meydana geldi. Yani zimmen şöyle dedi Rabbiniz sizinle ilgileniyor. Rabbiniz sizi sadece yaratıp bırakmadı.

Ne yani insanoğlu başıboş bırakılacağını mı sanıyor.(75-Kıyamet/36.)

4-DOĞUM DA SONRAKİ BİYOYOLEJİK GELİŞİM SÜRECİ:                 

Ey insan’lık ailesi, eğer ölümden sonra diriliş konusunda kuşku içindeyseniz, unutmayın ki, Biz sizi, ilkin, bir tür topraktan sonra bir damlacık döl suyundan, sonra Rahim çıdarına asılıp tutunan döllenmiş yumurtadan, sonra unsurlarını henüz oluşmamış bir ceninden yarattık. Bu size, menşeinizi, açıklamak için yaptığımız bir uyarıdır. Derken doğmasını, dilediğimizi, belirlenmiş, bir, süreye kadar (Annelerinizin) Rahimlerinde tutarız. Sonra sizi bir bebek olarak Dünya’ya getiririz. Nihayet sizler olgunluk çağına, işte bütün bu süreçlerden geçerek ulaşırsınız ama içinizden kimilerine ölüm (Erken yaşlarda) tattırılır, kimileri de ömrün en düşkün çağına kadar ertelenir. Öyle ki sonunda o bilen bireyken hiç bir şey bilmez hale gelir.( 22-Hac/5.)

Çocuk anne rahminde, 46 gün sonra, canlanıp şekli ve cinsi belirlenir, yedinci haftadan başlayan, embriyolojik aşamayı ifade eder. Önce bir parmak boğumu, uzunluğunda ve et parçası görünümünde olan cenin, daha sonra yedi santime kadar gelişir. Bu aşamada başta kalp olmak üzere beyin göz,  kulak, burun, gibi temel organların oluşumu tamamlanır. Sinir sistemi hızla gelişir. Kol ve bacak çıkıntıları belirlenir. Artık kemiklerin ve kasların oluşumuna sıra gelmiştir. Dokuz ayı tamamlayan çocuk hayat yolculuğuna başlar. Bunları anlatan ayetler,

Doğrusu Biz insan türünü bir nevi yoğunlaştırılmış balçıktan yaratık. (23-Mümin-un/1,3.)

Daha sonra, o hayat tohumundan Döllenmiş hücreyi yarattık, hemen sonra döllenmiş hücreden cenini, yarattık ve ceninden de kemikleri yarattık, en sonunda kemiklere kas giydirdik, sonuçta, onu bağımsız bir varlık olarak inşa ettik. İnsan’a menşeinin ne kadar sıradan, fakat potansiyelinin ve İmkânları’nın ne kadar muhteşem olduğu gösteriliyor. Böylece anılmaya bile değmeyen insan yaratıklar evreninin Zirvesine taşınıyor. (Mümin/14.)

Yüce Allah, insanın mahşerde sorgulanmak üzere yeniden dirilteceğini bildirerek, onun bu inanca sahip olmasını istediği için insanın yaratılışı hakkında kısa hatırlatmalarda bulunmaktadır. Çünkü kıyameti ve mahşeri, inkâr eden Mekkeli müşriklerin büyük çoğunluğu aslında yoktan var edenin Yüce Allah olduğunu kabul etmekteydiler. İşte bu inanç esas alınarak, ilk yaratma ile yeniden yaratma arasında olumsuz anlamda bir fark olmadığı, hatta ilk yaratılışın yoktan var edilişi anlamında daha zor olduğu dolaylı olarak hatırlatılmış olmaktadır.

DEVAM EDECEK:

ÂDEM VE ÂDEM NESLİ NASIL YARATILDI?

Bu yazı 2246 defa okunmuştur .
DİKKAT: Yayınlanan Makale, Yorum ve Yazılardan yazarları Sorumludur ve Yazılar Yazan kişilerin görüş ve düşüncesidir... Haber sitemiz bu yazılardan dolayı Sorumlu tutulamaz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
sanalbasin.com üyesidir