reklam banner'' width= |
| ”reklam
MEMDUH SARI

MEMDUH SARI

[email protected]

YAŞLI KOCALARDAN KURTULMAK (2)

30 Aralık 2018 - 13:08
. reklam banner''width=

Aşağıda kadın uğursuz ve namazı bozucu ilan eden mezheplerin çok itibar ettiği imam Şarani ve İmam Gazali gibi düşünürlerin kadının neden evde tutulması gerektiği ile ilgili açıklamalarını, ayrıca kadınların süslenmesini haramlaştıran bazı hadisleri okuyacaksınız.
İçinizden biri yaşı ileri, ağzındaki dişleri dökülmüş, görünüş itibarıyla de çok çirkin olabileceği gibi aksine karıda genç ve güzel kadın, çarşıya çıktıktan veya davet edildiği, düğün ve ziyafetten evine döndükten sonra dışarıda gördüğü yakışıklı erkeklerle yaşlı ve dişleri dökülmüş kocasını kıyas ederek kocasının yüzüne dahi bakmak istemez. Belki kocasının kendisini öpmesini ve cinsel ilişkide bulunmasını dahi istemez. İşte genç kadının erkeklerin çokça bulunduğu çarşı, Pazar, şenlik ve toplantı yeri gibi mekânlara gitmesinin kadın üzerinde yapacağı etkin en azından budur. (İmam Şarani, Uhudül Kübra.)
Dövme yapan ve yaptırana, yüzündeki tüyleri aldıran ve estetik için dişlerini seyrelttiren kadınlara Allah Lanet etsin.(Buhari)
Takma saç takan ve taktıran, kaşlarını incelten ve incelttiren, dövme yapan ve yaptıran Lanetlenmiştir. (Ebu Davud, Tereccul- 5.)
Eğer bir kadın peruk takarsa, eğer kol ve yüzüne dövme ya da ben yaparsa, yüzünden ve kaşlarından cımbızla kıl aldırırsa, yüzüne güzellik vermek için şekil değiştirirse Lanetlenmiştir. (İmam Şerani, Uhudül Kubra.)
Yine bir hadise göre ashabı kiram karılarının pencere ve kapı aralıklarından dışarıyı seyretmelerini ve erkek görmelerini önlemek üzere evlerinin pencerelerini sıkı sıkıya kapatırlar dışarıya bakanlara dayak a tarlardı. (İmam Gazali, İhyayı Ulumuddin. 2/122.)
 Kadınları zarar vermeyecek miktarda aç, aşırı gitmeyecek kadar da kıyafetsiz bırakınız. Çünkü kadınlar iyice doyar, güzelce giyinirlerse onlar için dışarı çıkıp gezmekten daha sevimli bir şey yoktur. Fakat onlar biraz aç, biraz da çıplak kalırsa onlar için evde oturmaktan hayırlı bir şey yoktur.
 (İbnül Cevzi, Mevzuat,2Suyuti, lealil Masnun.2/154. İbni Arrak Tenzihüş. Şeria.2.)
Kadınların evlerinin kapısında oturmamaları için yeni elbise yaptırmayın. Çünkü elbiseleri güzel ve yeni olursa kalpleri dışarı çıkmak arzusu gelir. (İmam Gazali. Kimyayı Saadet. İbn Şeybe, Musannaf-4. )
Dışarıya çıkması kesin gereken kadın ise kocasından izin aldıktan sonra dışarı çıkacak ve kurallara kesin uyacaktır.

  1. Sıkı sıkıya örtünüp kötü giysilere bürüne,
  2. Hiç çıkmamış gibi davrana,
  3. Başını öne eğip kimsenin yüzüne bakmaya,
  4. Kalabalığa karışmaya,
  5. Erkeklerin bulunduğu yerlere yanaşmaya,
  6. Herkesin dolaştığı sokaklardan uzak dura,
  7. İşini bir an önce bitirip evine döne. (İmam Gazali, İhyayı Ulumuddin -2.)

Bu uydurma izahlarla, kendi görüşünü, kadınlara olan aşırı kıskançlıklarını dini bir buyruğu çevirip, topluma dini bu şekilde sunanlar; dinsizlerin dinimize saldırısı için ortam hazırlamışlar ve birçok kimsenin dinimize olan inancının sarsılmasına sebep olmuşlardır.
KADINLAR KOYUN MUDURLAR?
Bakın Gazali, kadının kaç çeşit olduğunu nasıl açıklıyor ve halkı nasıl bilgilendiriyor:
KADININ SIFATLARI ŞUNLARD
1-Giyim kuşam hevesinden maymun,
2-Fakir düşmeye razı olmadığından köpek,
3-Kocasına ve diğer insanlara kibrinden yılan,
4-Gece gündüz koğuculuk yaptığında akrep,
5-Evden eşya sattığında fare,   
6-Erkeklere hile kurduğundan tilki,
7-Kocasına itaat ettiğinden dolayı koyundur.(İmam Gazali, İhyayı Ulumuddin.)
Bu izahlardan sonra en makbul kadının koyun cinsi olduğu açıklanır. Her türlü özgürlüğü elinden alınan kadının, Allah’ın farz kıldığı hacca bile tek başına gitme özgürlüğü yoktur. Kadının 90 km’den uzağa yanında mahrem biri olmadan( baba, amca, dayı, kardeş, koca gibi) gitmesi haram ilan edilir. Bu yüzden kadınlar, mahremlerinden birini ikna edemezse, bu farzı bile yapamaz konuma gelirler.Oysa Allah hacca erkek, kadın ayırımı yapmadan ve böyle bir şart belirtmeden farz kılmıştır. Kadının camiye gidip namaz kılması da, camiye gitmek için kadınların evden çıkması gerektiği için engellenmeye çalışılmış ve bununla ilgili de hadisler uydurulmuştur.
Bu hadislere göre kadının evde namaz kılması camide kılmasından daha sevaptır, hatta evde bile yatak odasında kılması, oturma odasında kılmasından daha sevaptır. Şimdi bu fetvayı veren, hazretli efendilere şu soralım, erkeklerin camide namaz kılması yirmi yedi derece daha, faziletli olduğunu söyleyenler, kadınları bu faziletten neden mahrum bırakıyorsunuz. Bu kara düşünceli insanlar aşağıdaki ayeti, dikkatlice okusunlar.
Mümin erkeklerle, mümin kadınlar, birbirlerinin dostlarıdır.(Tevbe/71.)
Ayetten de anlayacağımız gibi Allah, iman eden erkek ve kadınların; cins, mahrem, namahrem ayırımı yapmadan dost olmalarını istiyor. Peki, camiye gitmek için bile evden çıkması, hatta birazdan vereceğimiz izahlara göre erkeklerle konuşması bile engellenen kadın bu dostluğu ne zaman ve nasıl kuracaktır?
Camiye gitmesi, tek başına hacca gitmesi, erkeklerle konuşması engellenen kadının, aybaşı olduğu zamanlarda namaz kılınamayacağı, Kuran okuyamayacağı, oruç tutamayacağı izahlarıyla da bu ibadetleri engellenir. Oysa Allah, Kuran’da sadece, aybaşı olan kadınla cinsel ilişkiye girilmemesini belirtmiştir. Aybaşılı kadını pis gören İsrailiyat kökenli uydurmalar aracılığıyla Kuran ‘a aykırı bu uygulamayı da dinimize sokmuşlardır.
Sana kadınların aybaşı halini sorarlar. De ki; O bir sıkıntıdır. Aybaşı halinde kadınlardan uzak durun ve onlar temizleninceye kadar kendilerine yaklaşmayın.(Bakara/222.)
Kuran her türlü detayı verirken, Kuran’da olmayan zorlukları dine sokarak ilaveler yapanlar, namaz kılmalarını, oruç utmalarını Kuran okumalarını aybaşı durumunda engelledikleri gibi kadın erkek ayırımı yapılmadan farz kılınan Cuma namazına gitmelerini de engelleyerek, dini uygulamalarda eksiltmeler de yapılmıştır. Oysa Kuran’ın dininde ilave gibi eksiltme de hoş karşılanmaz.
Kadınlara itaat eden helak olur, şeklinde Kuran’dan onay alamayacak uydurma hadisler, Kuran’ın ahlakıyla ahlaklanmış olan Peygamberimize atfen uydurulmuştur.
Bakınız şu uydurulmuş hadislere,  Kadınlara danışmayın, onlara muhalefet edin. Kadınlara muhalefet edin, zira kadınlara muhalefet berekettir.(Kadınlara Dini bilgiler; Suyuti, Lealil Masnun-2, İbn Arrak, Tenzihuş Şeria 2.)
Kim ki karısına itaat ederse Allah onu yüzüstü Cehenneme atar.(İbn Arrak-2.)
Başlarına bir kadını geçiren bir kavim asla iflah olmaz.(Hanbel, Müsned-5. Tirmizi, Buhari.)
Kuran kadınların hiçbir göreve talip olmasını engellemez. Kadının Cumhurbaşkanı da, halife de, kadı da, yargıç da, imam da, müezzin de olabilir. Çünkü Kuran’da yasaklanmayan her şey serbesttir. SEBE Kraliçesi Belkıs’ın Aşağıdaki ayetlerin açıklamalarındaki, kavmini tehlikeye atmayışını, tedbirli yaklaşımlarını görürüz.
(Hüdhüd) çıkageldi ve(Süleyman’a) dedi ki; Ben senin henüz bilmediğin bir şeyi öğrendim ve sana Sebe’den (Halkından) doğru ve kesin bir haber getirdim.(Neml/22.)
(Sebe Kraliçesi mektubu alınca) Siz ey seçkinler dedi, Elime çok önemli bir mektup geçti.( Süleyman’dan)(Neml/29.)
(Seçkinler) şöyle dediler; Biz güçlüyüz ve caydırıcı şiddette bir (askeri) yeteneğe sahibiz. Yine de emir senindir.(Neml/33.)
(Sebe kraliçesi) dedi ki siz ey yöneticiler sınıfı, karşı karşıya kaldığım bu konuda bana kanaatlerinizi bildirin. Sizin katkınız olmadan hiçbir konuda kestirip atmamışımdır.(Neml/32.)
 (Sebe kraliçesi) gelince, (Süleyman’ın sarayına), ona Senin tahtın da böyle miydi? Denildi, o da sanki bu tıpkı o dedi. (Neml/42.)
(Sebe kraliçesi), Saraya buyurun denildi. Fakat sarayı görünce, onun (önünde) derin bir su var sandı, (Süleyman) dedi ki; Bu, tabanı kristalle kaplı bir saraydır. Kadın Rabbim, dedi, Ben kendime kötülük etmişim. Artık ben de Süleyman’la beraber Âlemlerin Rabbine gönülden teslim oldum.(Neml/ 44.)
Burada anlatılan olay, Ateşe tapan Sebe halkının, kraliçesi Hz. Süleyman’la barış yaparak halkını savaş tehlikesinden kurtarıyor.
Ayrıca Hz. Ayşe Cemel olayında, ordu komutanlığı yapmıştır, bunu da ulumamız göz ardı etmişlerdir. Şimdi bu ayetleri okumayan kara cahil efendiler, kadınların yönetici olamayacağı hakkında onlarca hadis uydurmuşlardır.
Köhne fikirler paslı çivilere benzer. Kolay-kolay yerinden sökülmez.
Ey kadınlar Kuran’ın mealini okuyunuz. Kuran insanı çarpmaz yol gösterir.
Bakınız aşağıdaki saçma sapan uydurulmuş hadislere.
Bir kadın kocasından boşanırsa, o kadına cennet kokusu haram olur.(Kadınlara Dini Bilgiler.)
Camiye gelirken kokulanan kadın, evine dönüp de cünüplükten ötürü boy abdesti alır gibi yıkanmadıkça, Allah katında onun namazı kabul olmaz. (Avnül mabül 11/230.)
Çelişkiye bakınız kadını hem camiye göndermeyeceksiniz, güzel koku sürünce de cenabet sayacaksınız. Erkeklerin güzel koku sürünmesinde sevap bulanlar, aynı şeyi kadın yapıp koku sürünce hemen günah diye damgalarlar.
Kadının yeri soğumadıkça erkek, kadının oturduğu yere oturmamalıdır.( Kadınlara dini bilgiler.)
Birçok hadis kitabına girmiş yukarıdaki uydurma, Kuran’ın getirmediği hükümleri kadın aleyhine uyduran gelenekçiler tarafından dinimizin içine sokulmuştur. Geleneksel İslam anlayışını sınırlandırıp, İslam Dini bir Arap dini yapmaya çalışıyorlar.  Oysa Kuran’ın anlattığı İslamın her bölgeye, her kültüre uyumunu sağlar.
 

 

Bu yazı 621 defa okunmuştur .
DİKKAT: Yayınlanan Makale, Yorum ve Yazılardan yazarları Sorumludur ve Yazılar Yazan kişilerin görüş ve düşüncesidir... Haber sitemiz bu yazılardan dolayı Sorumlu tutulamaz. reklam banner''width=

YORUMLAR

  • 0 Yorum