AKSARAY MÜFTÜLÜĞÜNDEN UMRE ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA PROJESİ

Aksaray Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Aksaray Şubesi Üniversite öğrencileri arasında “Umre Ödüllü Kitap Okuma Projesi” gerçekleştiriyor...

AKSARAY MÜFTÜLÜĞÜNDEN UMRE ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA PROJESİ

Aksaray Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Aksaray Şubesi Üniversite öğrencileri arasında “Umre Ödüllü Kitap Okuma Projesi” gerçekleştiriyor...

AKSARAY MÜFTÜLÜĞÜNDEN UMRE ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA PROJESİ
Editor: Sultanhani.gen.tr
27 Kasım 2017 - 08:15

 

1.Tanımı

1.1.Aksaray Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Aksaray Şubesi “Umre Ödüllü Kitap Okuma Projesi”

1.2.Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından “Dinim İslam” isimli kitap okunup komisyonca hazırlanan sorular cevaplanacaktır.

1.3.Projeye katılım kitap ve beraberinde 10 sorunun bulunduğu soru kâğıdının verilmesi ve cevaplandıktan sonra cevap kâğıdının belirlenen tarihe kadar İl Müftülüğüne teslim edilmesi usulü ile gerçekleşecektir.

1.4.Soru kâğıtlarının değerlendirilmesi sonucunda hatasız olan test başarılı sayılacaktır.

Başarılı olan öğrenciler arasında kura çekilecektir.

1.5.Proje ile ilgili tüm bilgi ve ayrıntılar Aksaray İl Müftülüğü web sitesi www.aksaray.diyanet.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

 

2.Düzenleme Kurulu:

Projeyi organize eden yetkili üst kuruldur.

 

3.Soru Kâğıdı:

Dinim İslam adlı kitabı okuduğunun tespit edilmesi ve ödül almaya hak kazanabilmesi için adayları belirlenmesinde kullanılan bir ölçme yöntemidir.

 

4.Proje Merkezi:

Kitap ve soru kağıdı Aksaray İl Müftülüğünden bizzat temin edilecektir. Düzenleme Kurulu, projeye katılmak isteyen il/ilçe ve beldelerdeki öğrencileri proje için belirlenen merkeze yönlendirme konusunda yetkilidir. Gelişmeleri web sitesinden takip etmek, öğrencinin sorumluluğundadır.

 

B. PROJEYE KATILIM ŞARTLARI VE BAŞVURU

2017-2018 yılında, Aksaray İlinde, 25 yaşını doldurmamış Aksaray Üniversitesinde halen

öğrenime devam eden lisans ve ön lisans öğrencileri arasında düzenlenecektir.

Müracaatlar Aksaray İl Müftülüğüne bizzat yapılacaktır. T.C. Kimliğini ve Öğrenci belgesini ibraz etmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Engelli olan öğrencilerin ödül kazanmaları halinde yanlarında gidecek refakatçinin masrafları kendisine ait olacaktır. Müracaat eden her öğrenciye “Dinim İslam” adlı kitap ve 10 sorudan oluşan soru kağıdı verilecektir. Yurtdışına çıkmasına bir mani bulunmamalıdır.

 

C. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

1.Kayıt Merkezine bizzat başvurup kitap ve soru kağıdı almayanlar, aldıktan sonra adı-soyadı, kimlik numarası, fakülte ve sınıfının yazılı olduğu ve öğrenci imzalı test kağıdını proje merkezine bizzat teslim etmeyenler alınmayacaktır.

2.Cevap kağıdını teslim etmek tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar, Yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar, soruların hepsini doğru cevaplandırmayanlar ve kura’da çıkmayanlar herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

3.Proje şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı herhangi bir durumla karşılaşıldığında komisyonun vereceği karar kesin olup itiraz edilemez.

4.Kura sonucunda umre ödülünü kazananın kendisi umreye gitmediği takdirde bir başka öğrenciyi yerine gönderemez.

5.Umre için yol ücreti, barınma ve iaşe dışındaki masraflar (pasaport işlemleri, yurt dışına çıkış harcı) şahsa aittir.

6.Umre seyahatinde kalınacak otel ve odalar Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilan ettiği şartlarda olup özel talepler göz önünde bulundurulmayacaktır.

7.Hak edilen ödüller İl Müftülüğümüzce belirlenen dönem için geçerli olup sonraki dönemlere devredilemez.

8. Katılımcılar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Aksaray İl Müftülüğü şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9.Umre Seyahati ödülünü kazanan öğrenciler bu haklarını Aksaray İl Müftülüğünün uygun gördüğü aynı tur ve tarihlerde hep birlikte kullanabileceklerdir.

Yetkili Kurul ve komisyonlar kuralların ihlal edilmesi halinde, katılımcının proje dışı bırakılmasına tutanak tutarak karar verebilir. Soru kâğıtları 10 ayrı soru grubundan oluşacak ve toplamda hazırlanan 100 soru içerisinden 10 soru cevaplandırılmış olacaktır. Sorular ve doğru cevaplar tamamen kitaptan olacaktır. Kitap dışı verilen cevaplar yanlış kabul edilecektir.

12. Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname, program, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde Düzenleme Kurulu yetkilidir. Düzenleme Kurulu uygun gördüğü şartlarda projenin iptaline, ertelenmesine veya değiştirilmesine karar verebilir.

 

D.BAŞVURU VE SORU KÂĞITLARININ TESLİM TARİHİ

Başvurular 27 Kasım 2017 günü saat 09:00 da başlayıp 6 Aralık 2017 Çarşamba Günü Saat 17.00’a kadar devam edecektir.

18 Aralık 2017 günü Saat 08.00’den 22 Aralık 2017 saat 17.00’a kadar cevap kâğıtları teslim edilecektir.

26 Aralık 2017 günü saat 10.00’da kura çekimi gerçekleştirilecektir.

 

E. SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve KURA ÇEKİMİ

Yapılan test değerlendirmesi sonucu 10 sorunun tamamını doğru cevaplandıranlar kura’ya girmeye hak kazanacaklardır. Kura noter huzurunda çekilecektir. Projenin gerçekleşmesi ve bütün aşamalarından Aksaray İl Müftülüğü sorumludur.

4.Test sorularını hazırlayan ve değerlendiren Aksaray İl Müftülüğü Test Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonudur. Komisyonun isimleri yarışma sonrasında açıklanabilecektir.

Kura sonuçları 29.12.2017 tarihinde İl müftülüğümüz Web sitesinde açıklanacaktır.ÖDÜL

1.Kura sonucunda kazanılan ödül, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Üniversite öğrencilerine özel olarak belirlediği yedi günlük umre seyahatidir.

Kura sonucunda 100 öğrenci ödüllendirilecektir. Asil öğrencilerden gidememe durumunda kurada belirlenen 20 yedek öğrenci arasından sıraya göre ödüllendirilecektir. Umre ödülü dışında başka bir ödül verilmeyecektir. Üniversite’ye bağlı Fakülte ve Yüksek Okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı ve buna göre kura sonucunda ödül verilecek öğrenci kontenjan dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

 

Fakülte - Yüksek Okul

Ödül Verilecek Öğrenci Sayısı

 

 

 

1

İslami İlimler Fakültesi

12

 

 

 

2

Diğer Fakülteler

68

 

 

 

3

Bütün Yüksek Okullar

20

 

 

 

 

Toplam

100

 

 

 

Yedekler kontenjanda belirtilen orana göre belirlenecektir.

G. DİĞER ŞARTLARI

Projeye katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Yürütme Kurulu şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

H. YETKİLİ KURULLAR

1.Projenin Sahibi: Aksaray İl Müftülüğü

2.Düzenleyen: Aksaray İl Müftülüğü, TDV Aksaray Şubesi

3.Soru Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu: Sorular Aksaray Müftülüğü tarafından belirlenen komisyonca hazırlanacak ve değerlendirilecektir.

 

İLETİŞİM

Aksaray İl Müftülüğü

Telefon: 0382-213 32 30 /  213 62 91

Faks: 0382-213 37 66

Adres: Büyük Bölcek Mh. Şehit Mehmet Ali Demir Cd. No:43 AKSARAY

Web: http://aksaray.diyanet.gov.tr

E-posta: [email protected]

--

YORUMLAR

  • 0 Yorum