BİRİSİ “YAZILIM”A AMBARGO MU DEDİ?

Ülke olarak karşı karşıya kaldığımız “Dijital ambargo” ya ve peşi sıra çizilen kaotik senaryolara sessiz kalmamız mümkün değildir.

BİRİSİ “YAZILIM”A AMBARGO MU DEDİ?

Ülke olarak karşı karşıya kaldığımız “Dijital ambargo” ya ve peşi sıra çizilen kaotik senaryolara sessiz kalmamız mümkün değildir.

BİRİSİ “YAZILIM”A AMBARGO MU DEDİ?
29 Aralık 2017 - 10:10

Her şeyden önce; ambargo konusu değerlendirilirken; Türkiye’de de kendi teknolojisini üreten yerli yazılım firmalarının olduğu ve bu firmaların da tüm ihtiyaçlara yönelik yazılım geliştirebileceklerigerçeği göz ardı edilmemelidir.

            Bilgiye ulaşmanın kolaylaşması ve üretimin dijitalleşmesi esasını taşıyan “Endüstri 4.0”kavramını ortaya atan dış ülkelerin; bir anda Türkiye ve diğer dünya ülkelerine yönelik"Dijital ambargo” uygulama kararını almış olması,  tam anlamıyla çelişki içeren bir durumdur. Keza, bu mevcut tutumun da bir pazarlama stratejisi olduğu yönündeki düşünceleri desteklemektedir.Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı yazılım firmalarının hakimiyet alanı giderek genişlerken, bu tarz bir ambargonun uygulanması trajikomiktir!

 

            Türkiye’dekiyerli yazılım firmalarının tüm yazılım ihtiyaçlarına cevap verebilecek potansiyelde olduğunugönül rahatlığıyla dile getirebilirim.Alınan ambargo kararının da;ülkemizde teknoloji üretmenin, dışa bağımlı kalmamak adına, ne derece önemli bir husus olduğu gerçeğinin bir kez daha hatırlatıcısı olmasını temenni ederim.Her platformda önemle altını çizmiş olduğum gibi; “Günümüzde toplumları yönetmek bilgiyi yönetmektir. Bilgiyi yönetmek de; ancak teknoloji ile mümkündür.”Bir an evvel olası “Dijital ambargo”nun ülkemiz ekonomisinde yaratacağı olumsuz yaptırımlar konusunda gerekli tedbirler alınmalı ve işletmelerin iş süreçlerinin aksamasına fırsat verilmeden, yerinde müdahalelerle, bu tehditlerin önüne geçilmelidir. Ülkem için yapılması gereken ne varsa, elimi taşın altına koymaktan asla çekinmeyeceğimitüm kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

“Kanla kazandığımız bu toprakları, teknoloji ile taçlandıracağız.”  

 

                           Dr. Özgür AKIN

                 AKINSOFT Yönetim Kurulu Başkanı

                         TOBB Yazılım Meclis Üyesi

--

YORUMLAR

  • 0 Yorum