EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ VERİLMEYE DEVAM EDİYOR

Aksaray İl Sağlık Ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Arık Evde sağlık hizmetleri konusunda bilgiler verdi...

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ VERİLMEYE DEVAM EDİYOR

Aksaray İl Sağlık Ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Arık Evde sağlık hizmetleri konusunda bilgiler verdi...

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ VERİLMEYE DEVAM EDİYOR
13 Şubat 2017 - 13:43

Evde sağlık hizmeti, çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetleridir.

Ülkemizde, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından, 01 Şubat 2010 tarihinde, 3895 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren «Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge» doğrultusunda evde sağlık hizmetleri sunulmaya başlanmıştır.

Hizmetler son düzenlemelerle birlikte 27/02/2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetleri Sunulmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde sunulmaktadır.

Bütünleşik hizmet sunumu temeline dayanan anlayış dâhilinde ‘Evde Sağlık, Bakım ve Sosyal Destek Hizmetlerinin İşbirliği İçerisinde Yürütülmesine Dair Protokol’, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı’nın katılımları ile 31.03.2015 tarihinde imzalanmıştır.

Müdürlüğümüz Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında, evde sağlık hastalarına, evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir. Evde Sağlık Hizmetlerimiz kapsamında, hastalarımızın sağlık ihtiyaçları ve hastalık halleri sona erene kadar, gerekli bütün sağlık hizmetleri en iyi şekilde sağlanmaktadır. Yönetmelik kapsamında öncelikli olarak, sağlık kurumuna ulaşmada çeşitli sıkıntılar yaşayan, özellikle yatalak hastaların bu kapsamda değerlendirilmesi düşünülmüştür. Amacımız, hastalarımıza yeni tanı konulmasından ziyade,  tedavilerin düzenli takibi ve gerekli eğitimlerin verilmesidir.

Müdürlüğümüz bünyesinde olan ilimizdeki tüm aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezleri ile koordinasyonu sağlayan Koordinasyon Merkezi’ne   hastalarımız ve yakınları, telefon ile ulaşabilmekte, ekiplerimizin yönlendirilmesi ile evde sağlık hizmeti ihtiyaçları giderilmektedir. 444 38 33 nolu hat başvurular için hizmete açılmış olup; hizmetlerimiz, randevu sistemine dayalı olarak yürütülmektedir. Yaşlı, kas hastası, kanser hastası, kısacası yatalak hasta olup hastaneye gitmesi gereken, ancak gitmekte zorlanan kişiler 444 38 33’ü arayarak Halk Sağlığı evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezine ulaşabilmektedir.

 

Aksaray İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi faaliyetlerinde; 
*Toplum Sağlığı Merkezlerindeki Evde Sağlık Ekipleri ve Aile Hekimlerimiz, kendilerine kayıtlı yatalak hastaları periyodik ziyaretlerle ev ortamlarında izlemektedir.
* Hastaların muayene tetkik ve tedavilerini bulundukları ortamda düzenlemektedir.
*Uzman hekim değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılan durumlarda, Aksaray Halk Sağlığı Müdürlüğünün koordinasyonu ile öncelikle hastanın uygun koşullarda hastane ortamına naklini sağlamaktadır.                                                          
*Müdürlüğümüz evde sağlık çalışanlarınca, ev şartlarında,  pansuman, enjeksiyon, sonda takma, kan alma, yara bakımı gibi basit girişimler yapılabilmekte, diğer komplike girişimler için hastanelere nakiller sağlanmaktadır.

İlimizde evde sağlık hizmetlerinin verilmeye başlandığı 2010 yılında 40 kayıtlı hasta ile işe başlayan Evde Sağlık Hizmetimiz, 2011 yılı sonunda 460 vatandaşımıza erişebilmiştir. Yıllar içerisinde hizmet alt yapımızı geliştirmemiz ve vatandaşlarımızda oluşturduğumuz farkındalık sayesinde, 2016 yılı sonuna geldiğimizde 17 personel ve 11 araçla kurduğumuz 8 birim ve 8 ekiple, 1335 kayıtlı hastaya aktif hizmet verilmekte olup toplamda 2863 vatandaşımıza ulaşılmıştır.

 

                                                                           Aksaray İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü

                                                                                              Dr. Mahmut ARIK