KÜRESEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin düzenlediği Felsefe Toplantılarının 94’üncüsünde, Doç. Dr. Emine Fırat “Küresel Sorunların Çözümü İçin Sürdürülebilir Kalkınma” başlıklı bir sunum yaptı.

KÜRESEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin düzenlediği Felsefe Toplantılarının 94’üncüsünde, Doç. Dr. Emine Fırat “Küresel Sorunların Çözümü İçin Sürdürülebilir Kalkınma” başlıklı bir sunum yaptı.

KÜRESEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
Editor: Sultanhani.gen.tr
07 Mayıs 2019 - 12:06

Küreselleşmenin, bir taraftan ülkelerin dünya nimetlerinden daha fazla yararlanmalarını sağlarken, diğer taraftan bu ülkelerin dünya konjonktüründe meydana gelen krizlerden etkilenmesine de neden olduğunu kaydeden Fırat, 2008 küresel finansal krizinin sebep olduğu yıkımın mali bilançosunun her geçen gün arttığını; su, gıda,  enerji, kur ve ticaret savaşlarının küresel bir şekilde dünyayı tehdit ettiğini söyledi.

Sanayileşme, nüfus artışı, aşırı tüketim eğilimi, doğal kaynakların ve enerjinin gelecek nesillerin ihtiyacını karşılayabilecek şekilde dengeli kullanılması gibi ihtiyaçların “çevre” ve “kalkınma” konularını birbirlerinin alternatifi durumuna getirdiğine dikkat çeken Emine Fırat, “Yoksullukla savaş, doğal kaynaklardan yararlanma adaleti, nüfus denetimi, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi, küresel ısınma... Tüm bu sorunlar sürdürülebilir kalkınma ile doğrudan ilişkilidir. Bu sorunların çözümü için dünyamızı iyileştirmek, yeni kentler tasarlamak, yenilenebilir enerjiden faydalanmak gerekmektedir. Yeni sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının ‘iklim adaleti’ ve ‘çevresel adalet’  gibi kavramlarla, küresel bir düzlem içerisinde yeniden değerlendirilmesi ve ekonomiye bilimsel metotların eklenmesiyle, davranışsal ekonominin geliştirilmesi gerekmektir” dedi.
 
Doç. Dr. Emine Fırat, sunumunun ardından kendisini dinleyen öğrenci ve akademisyenlerin sorularını cevaplandırdı.
 

--

YORUMLAR

  • 0 Yorum